Het belang van lidmaatschap.

Hoe meer Huurdersorganisaties lid zijn van het Huurdersplatform, des te beter kan het Huurdersplatform namens de Huurdersorganisaties optreden en hun belangen behartigen. 

Ook CBRE onderkent het belang van een groot en sterk Huurdersplatform, mede, omdat zij dan meer bewoners kunnen ‘bereiken’ met relevante informatie ‘over en weer’.

In de Wet op het overleg huurders-verhuurder zijn de rechten van Huurdersorganisaties én de regels voor dit overleg vastgelegd. Op tal van punten hebben de organisaties op grond van deze wet advies- of instemmingsrecht. Het zijn dus zeker geen vrijblijvende gesprekken en veel Huurdersorganisaties hebben in het verleden resultaten bereikt.

Een lidmaatschap brengt bovendien ook voordelen;  om er enkele te noemen:

·         Via de Algemene Vergaderingen worden ideeën en ervaringen onderling uitgewisseld, daar kunt u dus uw voordeel mee doen (bij een deel van de vergadering is de directie van het CBRE aanwezig voor een directe dialoog met de leden).

·         In het verleden hebben de leden de servicekosten van de complexen aanzienlijk kunnen verlagen door deze uitwisselingen.

·         Het afstemmen van diverse regelingen/afspraken met de vastgoedmanagers (beheerders); in de praktijk blijkt dat hier wel eens verschillen voorkomen.

·         Via het lidmaatschap komt u in aanmerking voor een vergoeding van de kosten van uw Huurdersorganisatie. Deze vergoeding is een bedrag per voordeur per jaar.

·         Het bestuur van het Platform is ook lid van een landelijke overkoepeling van gelijksoortige Platformen van andere particuliere verhuurders organisaties, het GPHP (Gezamenlijke Particuliere Huurders Platforms). Uit deze contacten komen ook weer ideeën en ervaringen voort die wij doorgeven aan de leden.

·         Ook hebben wij geregeld overleg met de Woonbond waardoor ook wederzijdse problemen met deze professionele organisatie besproken kunnen worden.

·         Op de Algemene Vergaderingen nodigen wij regelmatig diverse sprekers uit om voordrachten te houden over voor huurders interessante onderwerpen.