Welkom op de website van het Huurdersplatform van CBRE Global Investors

Dit huurdersplatform is opgericht voor de huurders van de woningen van CBRE Global Investors, een professioneel beleggingsbedrijf, werkzaam in onder andere woningvastgoed. De eigenaar vindt het belangrijk dat haar bewoners prettig wonen en daarom wordt soms naar de mening van bewoners gevraagd.

In het Huurdersplatform zijn alle Huurdersorganisaties (commissies of verenigingen) van de woningen van CBRE Global Investors verenigd. Het doel van dit platform is het behartigen van de belangen van alle huurders van de woningen van CBRE Global Investors. Per wooncomplex worden de huurdersbelangen behartigd door commissies en/of verenigingen. De gezamenlijke belangen van de huurdersorganisaties komen bijeen in het huurdersplatform.

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen het bestuur van het platform en de directie van CBRE Global Investors. In deze overleggen worden alle onderwerpen besproken die vallen onder de "Overlegwet Huurder-Verhuurder" (zie verder onder: Diversen/Overlegwet)

De aandachtsgebieden en (wettelijke) ontwikkelingen met een meer algemeen karakter komen aan bod op de twee jaarlijkse Algemene Vergaderingen. Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor de besturen van de bij het huurdersplatform aangesloten huurdersbelangenorganisaties. Ook worden tijdens deze vergaderingen ervaringen uitgewisseld tussen de commissies en verenigingen en kunnen thema's besproken worden die huurdersorganisaties inbrengen. Onderwerpen op complexniveau worden door de verenigingen of commissies besproken met de vastgoedmanagers (beheerders). De individuele huurdersbelangenorganisaties hebben namelijk de zorg voor hun eigen wooncomplex.

Via deze website wordt relevante informatie van het platform met haar leden gedeeld. U helpt het platform door uw wensen kenbaar te maken, uw ideeŽn te plaatsen en/of informatie en ervaringen uit te wisselen. Wij nodigen u van harte uit hiervoor de tab "vragen/opmerkingen" te gebruiken.