Algemene vergaderingen:

Er worden jaarlijks twee Algemene Vergaderingen gehouden, in het voorjaar en in het najaar.

 

Deze worden gehouden in:

WTC Utrecht (Naast Utrecht Centraal Jaarbeurszijde)

Stadsplateau 2

3521 AZ Utrecht

 

Bestuursvergaderingen en overleg met de directie van CBRE Global Investors:
Het bestuur komt minimaal 6 x per jaar bijeen en het overleg met de directie van CBRE Global Investors vindt

2 tot 3 x per jaar plaats.